Protectia datelor personale

Stimate vizitator,

Începand cu data 25 Mai 2018 intră în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 Aprilie 2016 pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la procesarea datelor personale şi libera mişcare a acestor date, şi abrogarea Directivei 95/46/EC (Regulamentul General de Protecţie a Datelor Personale), cunoscut şi ca GDPR.

Aşadar, vrem să vă informăm care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la modul în care vă procesăm datele personale.

Conform articolului 13 şi 14 din GDPR, vă vom oferi toate informaţiile astfel:

Care sunt datele despre care vorbim?

Datele personale reprezintă orice informaţie care poate duce la identificarea unei persoane. Deci, în primul rând includ informaţii care pot duce la identificarea dumneavoastră, ca de exemplu:

 

Cine este Operatorul care va proceseaza datele:

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt procesate de catre:

ROCAPITAL IFN SA cu sediul social în Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, parter, sala 1 Sector 3, Bucuresti, cod postal 030133, membra a Grupului KRUK.

 

Cine este Responsabilul cu protectia datelor:

Am numit în funcţie Responsabilul de Protecţia Datelor cu Caracter Personal, pe care îl puteţi contacta pentru orice are legătură cu procesarea datelor dumneavoastră personale şi pentru drepturile pe care le aveti cu privire la aceste aspecte. Puteţi face o solicitare către: Responsabilul cu Protecţia Datelor, Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, etaj 9, sector 3, Bucureşti 030133 sau pe email la dpo@rocapital.eu

De ce şi cu ce scop vă procesăm datele personale?

Vă putem procesa datele personale in următoarele scopuri, în baza urmatoarelor temeiuri de prelucrareale operatorului (Articolul 6(1) din GDPR), respectiv:

Mai putem să vă procesăm datele cu următoarele scopuri:

Cât timp stocăm datele dumneavoastră personale?

Perioada în care datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Operator depinde de scopul prelucrării. Este de obicei condiţionată, de mai mult:

In cazul în care v-aţi dat acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, de ex. pentru scopuri de marketing, datele dumneavoastră personale vor fi procesate până când vă veţi retrage acest consimţământ.

 

Cui vă vom dezvălui datele personale?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către ROCAPITAL IFN SA cu sediul social în Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, parter, sala 1 Sector 3, Bucuresti, cod postal 030133.

Datele dumneavoastră pot fi, de asemenea, puse la dispoziţia entităţilor care sprijină procesul de acordare a creditelor, Biroul de Credit, Centrala Riscurilor de Credit, angajatori ai clientilor, entitati de recuperare a creantelor, cum ar fi: societati de recuperare creante,  executori judecatoresti, firmele de avocatură, companiile care oferă servicii de stocare şi arhivare a documentelor, birouri de informaţii economice, agenţii de detectivi, furnizori de servicii de informaţii telefonice, operatori de telecomunicaţii, entităţi care furnizează servicii poştale sau de curierat, precum şi consultanţilor sau auditorilor noştri sau orice alte institutii ale statului abilitate in a confirma informatiile despre situatia dumneavoastra.

Informare privind relatia cu Biroul de Credit SA

In scopul evaluarii bonitatii solicitantilor si realizarii unui profil, subscrisa va interoga baza de date a Biroului de Credit SA cu sediul în Bucureşti, strada Sfanta Vineri nr. 29, etaj 4, sector 3 cod poştal 030203, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2176/16.02.2004, cod unic de înregistrare 16140132, in vederea colectarii unor date necesare determinarii gradului de indatorare si evaluarea bonitatii persoanelor vizate la momentul solicitarii/acordarii creditului si pe parcursul derularii contractului scop intemeiat pe obligatiile noastre legale in materia creditarii si pe interesul nostru legitim, prevazut de Art. 6 (1) (c) (f) din GDPR.

In situatia acordarii creditului solicitat, subscrisa va transmite datele dvs. personale catre Biroul de Credit SA, in vederea facilitatii accesului la creditare, prevenirii indatoririi excesive a persoanelor vizate si a reducerii riscului de credit, scop intemeiat pe obligatiile noastre legale in materia creditarii si pe interesul nostru legitim, prevazut de Art. 6 (1) (c) (f) din GDPR.

Datele care se transmit Biroului de Credit SA sunt urmatoarele date:

- date de identificare ale persoanei vizate, date referitoare la angajator (astfel cum au fost identificate in sectiunea datelor prelucrate), date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate, date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, date referitoare la relatiile cu alte conturi (calitatea de codebitor si/sau garant), date referitoare la insolventa, daca este cazul, numarul de interogari a bazei de date.

 

Trebuie să ne furnizaţi datele dumneavoastră personale?

Datele dumneavoastră sunt furnizate către subscrisa în mod voluntar. În măsura în care datele dumneavoastră personale sunt procesate pentru a încheia un contract de imprumut, nefurnizarea aceloraşi date va face imposibilă încheierea şi executarea contractului de imprumut.

Datele obţinute de la alte entităţi

În unele cazuri, putem obţine datele dumneavoastră personale din alte surse decât direct de la dumneavoastră.

Deoarece suntem obligaţi să ne asiguram că datele dumneavoastră sunt actualizate, acest demers poate fi efectuat pe baza informaţiilor primite din bazele de date disponibile în general, precum registrele funciare şi ipotecare, serviciile de informaţii privind abonaţii, după demonstrarea intereselor legale şi în conformitate cu dispoziţiile reprezentanţilor noştri, de ex. ca urmare a vizitelor la faţa locului la domiciliul/resedinta dumneavoastră sau de către agenţiile de detectivi, dacă le-am solicitat să facă acest lucru.

În cazul în care sunt initiate proceduri pentru recuperarea datoriei executarea silita, este posibil să obţinem sau să actualizăm datele dumneavoastră pe baza informaţiilor primite de la executorii judecătoreşti în legătură cu procedurile de executare în curs.

În conformitate cu precizarile de mai sus, precizam faptul ca putem obţine următoarele categorii de date personale: numele şi prenumele, adresa şi datele de contact, datele de identificare numerică (cum ar fi: CNP, seria şi numărul cărţii de identitate), informaţii privind datoriile anterioare de credit si modul de plata a acestora (cum ar fi: sumele debitelor, componentele şi sursele acesteia), informaţii privind procesul de colectare a datoriilor (inclusiv platile efectuate, plângerile depuse, procedurile judiciare şi de executare), informaţii privind garanţia pentru rambursarea datoriilor, informaţii privind situaţia financiara şi economica (cum ar fi veniturile şi sursele acestora, activele, inclusiv proprietatea).

 

Profilarea şi luarea de decizii automate

Dorim să vă informăm că datele dumneavoastră vor fi procesate prin mijloace automate, inclusiv prin profilare. Profilarea efectuata de operator nu duce la luarea unei decizii automate,; din contra, decizia de acordare a creditului este luata de un operator uman.

Profilarea înseamnă că datele dumneavoastră personale sunt utilizate pentru a determina daca solicitarea dvs. de creditare se incadreaza in conditiile operatorului de acordare a creditului pe care il solicitati, pentru a vă evalua preferinţele, şi pentru a afla care este metoda preferată de contact pentru rambursarea datoriilor, de ex. dacă doriţi să ne contactaţi prin telefon, personal sau numai prin poştă, pentru a găsi o astfel de ofertă de rambursare a datoriilor, în funcţie de varianta cea mai favorabilă pentru dumneavoastră, de ex. dacă aţi fi interesat de rambursarea datoriei în rate şi care este suma ratei şi pentru a analiza modul în care rambursarea datoriilor poate fi executată, adică prin soluţionarea pe cale amiabilă sau prin proceduri judiciare.

Deciziile privind împărţirea datoriilor în rate pot fi de asemenea făcute într-un mod automat. Astfel de decizii vor fi luate cu acordul dumneavoastră, în ceea ce priveşte numărul şi suma ratelor pe care le-aţi declarat şi se va baza pe data plăţii primei tranşe. Astfel de informaţii, termene şi condiţii stabilite în sistemul IT, conform cărora, în opinia noastră, ar fi posibilă împărţirea datoriei dumneavoastră în rate, va servi drept bază pentru aprobarea sau respingerea fie a unui acord, fie a unui alt produs în rate.

Cu toate acestea, trebuie să vă amintim faptul că într-o astfel de situaţie aveţi dreptul de a obţine intervenţia şi de a vă exprima punctul de vedere cu privire la decizia de împărţire a datoriei în rate. Prin urmare, puteţi contesta o decizie privind situaţia dumneavoastră particulară, care a fost luată în mod automat prin depunerea unei plângeri. Aceasta va fi investigată de angajatul nostru care este autorizat să ia decizii.

 

Ce drepturi aveţi în legătură cu datele dumneavoastră şi cum puteţi să vi le exercitaţi?

În activitatea noastră, ne asigurăm că drepturile care decurg din GDPR pot fi exercitate.

Conform GDPR, aveţi dreptul:

De asemenea, puteţi solicita ca:

Vă rugăm să observaţi că:

În conformitate cu GDPR, nu vom şterge datele dumneavoastră personale în măsura în care prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre conferite de lege, de ex. o cerere de rambursare a datoriilor sau o obligaţie legală de prelucrare a datelor, de ex. obligaţia de a păstra documentaţia de credit. Cu toate acestea, în cazul în care în urma unei solicitări din partea dumneavoastră, vom restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră, vom fi în continuare îndreptăţiţi să prelucrăm datele dumneavoastră pentru a ne exercita sau apăra drepturile noastre conferite de lege.

În cazul în care datele personale sunt procesate pe baza consimţământului dumneavoastră, vă amintim că puteţi să îl retrageţi în orice moment. Consimţământul nu va afecta totuşi legalitatea utilizării datelor de către Companie pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile de mai sus, puteţi să ne trimiteţi cererea

De asemenea, puteţi depune o plângere la o autoritate de supraveghere care se ocupă de protecţia datelor cu caracter personal, respectiv Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSDPDC).

 

* Va informam ca numarul de telefon 0372.533.516 este inrolat in reteaua Orange, iar apelul este taxat cu tarif normal in functie de furnizorul dumneavoastra de servicii de telefonie si de tipul dvs. de abonament