Protectia datelor personale

Stimate vizitator,

Avand in vedere dispozitiile art.13 si 14 prevazute in Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului European, din 27 Aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/EC (“GDPR”), dorim sa va informam despre modul si termenii de procesare ai datelor dumneavoastra cu caracter personal, care sunt prelucrate de ROCAPITAL IFN SA.

 

1. Operatorul procesarii datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal sunt procesate de ROCAPITAL IFN SA cu sediul în Splaiul Unirii 165, TN Office 2, parter, sala 1 Sector 3, Bucuresti, cod postal 030133, membra a Grupului KRUK.

2. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal.

Responsabilul cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat in legătură cu procesarea datelor dvs. personale şi pentru drepturile pe care le aveti cu privire la datele personale, la adresa Splaiul Unirii 165, TN Office 2, etaj 9, sector 3, Bucureşti 030133 sau pe e-mail la dpo@rocapital.eu.

3. Scopurile si temeiurile juridice in baza carora sunt procesate datele

Datele dumneavoastra personale sunt procesate de catre subscrisa in următoarele scopuri si în baza urmatoarelor temeiuri de prelucrare, respectiv:

4. Categoriile de date cu caracter personal procesate

a) date privind identificarea persoanei fizice, precum: nume, prenume, seria si numarul cartii de identitate, pasaportului, codul numeric personal, codul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala (in cazul persoanelor fizice autorizate sau care desfasoara profesii liberale), cod tara si serie/numar pasaport pentru persoanele nerezidente, data de nastere, datele privind adresa de domiciliu, corespondenta si resedinta

b) alte date privind identificarea persoanei fizice: sex, locul nasterii, numele anterior (daca este cazul), semnatura, imaginea, vocea, nr. telefon, fax si adresa de e-mail;

c) date necesare in vederea incheierii unui contract de credit cu dumneavoastra: date privind situatia economica, financiara, fiscala, sociala si patrimoniala, date financiare privind produsele de creditare achizitionate, situatia datoriilor si istoricul acestora;

d) date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul si denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordarii, durata contului, sumele acordate, sumele datorate, data actualizarii, valuta, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, sumele restante, numarul de zile de intarziere, data primei restante, categoria de intarziere, data  ultimei plati;

e) date referitoare la relatiile cu alte conturi: informatii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea de codebitor si/sau garant;

f) date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei), contul bancar, date despre beneficiarul real;

g) date referitoare la angajator: numele si adresa angajatorului, data inscrierii acestei informatii, CUI;

h) date referitoare la insolventa.

 

5. Informatii privind sursa datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care le procesam sunt colectate din urmatoarele surse:

 

6. Trebuie să ne furnizaţi datele dumneavoastră personale?

În măsura în care datele dumneavoastră personale sunt procesate pentru a încheia un contract de credit, nefurnizarea acestor date va face imposibilă indeplinirea de catre Operator a obligatiilor sale legale in legatura cu acordarea creditului, încheierea şi executarea contractului de imprumut.

Consimtamantul verbal pe care l-ati dat in discutiile telefonice pentru obtinerea datelor privind datoriile dvs. administrate de KRUK Romania si istoricul acestor datorii, poate fi retras de dvs. oricand, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. In situatia in care va veti retrage consimtamantul, vom fi in imposibilitate de a initia sau continua raporturi juridice. 

Consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing pe care l-ati exprimat este facultativ si poate fi retrag oricand de catre dvs. In cazul retragerii, nu veti mai primi oferte de natura financiara de la noi. In acelasi timp, dorim sa va informam ca retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea procesarii datelor dvs. cu caracter personal in scop de marketing, pe care am efectuat-o in baza consimtamantului exprimat anterior retragerii acestuia.

 

7. Profilarea şi luarea de decizii automate

Datele dumneavoastră vor fi procesate prin mijloace automate, inclusiv prin profilare. Profilarea înseamnă că datele dumneavoastră personale sunt utilizate pentru a determina daca solicitarea dvs. de creditare se incadreaza in conditiile Operatorului de acordare a creditului solicitat, pentru a vă evalua preferinţele, pentru a afla care este metoda preferată de contact, pentru a analiza modul în care rambursarea datoriilor poate fi executată.

In cadrul analizei de acordare a creditului, profilarea efectuata de Operator nu duce la luarea unei decizii automate, ci din contra, decizia de acordare a creditului este luata de un operator uman.

 

8. Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

Datele dumneavoastră pot fi puse la dispoziţia entităţilor care sprijină procesul de acordare a creditelor, respectiv Biroul de Credit SA, Centrala Riscurilor de Credit, ANAF, angajator (in procesul de verificare a venitului), prestatori de servicii tehnice de procesare a platilor, KRUK Romania SRL, societati de recuperare creante, executori judecatoresti, societati de avocatură, notari, companiile care oferă servicii de stocare şi arhivare a documentelor, birouri de informaţii economice, furnizori de servicii de informaţii telefonice, operatori de telecomunicaţii, entităţi care furnizează servicii poştale sau de curierat, precum şi consultanţilor sau auditorilor noştri sau orice alte institutii ale statului abilitate in acest sens.

 

9. RoCapital si Centrala Riscului de Credit

Informatii despre creditul acordat, riscul individual de credit si situatia creditelor restante (inclusiv intarzierile la plata), daca este cazul, sunt transmise de Operator catre Centrala Riscului de Credit din cadrul Bancii Nationala a Romaniei (institutie publica independenta cu sedul central in Bucuresti, Str. Lipscani nr. 25, sector 3, Bucuresti), in baza legii.

Centrala Riscului de Credit - CRC reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea şi centralizarea informaţiilor privind expunerea fiecărei persoane declarante (instituţie de credit, instituţie financiară nebancară înscrisă în Registrul special etc) din România faţă de acei debitori care au beneficiat de credite şi/sau angajamente al căror nivel cumulat depăşeşte suma limită de raportare (20.000 lei), precum şi a informaţiilor referitoare la fraudele cu carduri produse de către posesori.

 

10. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal de Operator

Perioada în care datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Operator depinde de scopul prelucrării, fiind condiţionată de mai multe aspecte:

 

11. Drepturile pe care le puteti exercita asupra procesarii datelor dvs. cu caracter personal:

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si in baza conditiilor specificate in GDPR, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

Exercitarea dreptului de a prezenta obiectii va impiedica, in principiu, prelucrarea datelor dumneavoastra. Va mentionam ca, totusi, ca un astfel de rezultat nu va aparea daca dovedim ca exista motive justificate din punct de vedere legal pentru procesare, care va depasesc interesele, drepturile si libertatile sau daca aratam ca exista motive pentru a stabili, cerceta sau apara afirmatiile pe care le avem pentru dvs.

 

12. RoCapital IFN si relatia cu Biroul de Credit SA

Informare referitoare la prelucrarea datelor personale in Sistemul  Biroului de Credit

RoCapital IFN SA si Biroul de Credit SA, persoana juridica româna cu sediul în Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, in calitate de operatori asociati, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu buna credința, in mod echitabil si transparent, in scopuri determinate si legitime, conform prevederilor GDPR.

Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administreaza Sistemul Biroului de Credit, in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in legatura cu activitatea de creditare desfasurata de Participanti.

Participantii la Sistemul Biroului de Credit sunt institutii de credit, institutii financiare nebancare, societati de asigurari si societati de recuperare creante, care au semnat un contract de participare cu Biroul de Credit.

 

RoCapital IFN SA si Biroul de Credit SA prelucreaza datele dvs. personale in baza interesului legitim al Participantilor si al Biroului de Credit pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii.

RoCapital IFN SA are obligatia, conform reglementarilor legale in vigoare, sa evalueze capacitatea dvs. de rambursare a creditului, inainte de incheierea unui contract de credit si pe parcursul derularii acestuia. In acest scop, RoCapital IFN SA prelucreaza informatiile indicate la punctul (4), literele (a, d-h) de mai sus, inregistrate pe numele dvs. în evidentele proprii si le transmite catre Biroul de Credit în vederea prelucrarii de catre aceasta institutie si a consultarii acestora de catre oricare Participant, in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare, precum si asigurarii produselor de tip credit.

 

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara in scopul mentionat la punctul (2). Refuzul de a furniza datele dvs. personale, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea RoCapital IFN de a-si indeplini obligatiile legale in legatura cu acordarea creditului.

 

Ctegoriile de date cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit sunt datele mentionate la punctul (4) literele (a, d-h) de mai sus. Pe langa acestea, Biroul de Credit prelucreaza si numarul de interogari in Sistemul sau, care indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit pentru dvs., la solicitarea unuia sau mai multor Participanti.

In procesul de analiza a cererii dvs. de credit RoCapital IFN va solicita Biroului de Credit eliberarea unui Raport de Credit, cu sau fara FICO® Score, pentru a verifica daca va incadrati in gradul de indatorare stabilit prin lege si daca aveti capacitatea de a rambursa creditul. Pentru obtinerea Raportului de Credit, RoCapital IFN va transmite la Biroul de Credit numele, prenumele si codul numeric personal.

Ulterior acordarii creditului, RoCapital IFN va transmite la Biroul de Credit datele dvs. personale prevazute la punctul (4), literele (a, d-h) de mai sus. Aceste informatii sunt puse in comun cu ceilalti Participanti, in cadrul Sistemului Biroului de Credit si sunt utilizate in scopul mentionat la pct. 10.2.

Capacitatea dvs. de a rambursa datoriile la scadenta poate fi verificata periodic, ulterior acordarii creditului, inclusiv prin obtinerea de Rapoarte de Credit sau prin utilizarea Serviciului Alerte[1].

In cazul in care, in perioada de derulare a creditului acordat, veti intarzia la plata ratelor mai mult de 30 de zile calendaristice de la data scadentei, RoCapital IFN va transmite la Biroul de Credit informatii referitoare la sumele restante, categoria de intarziere, data primei restante si/sau, dupa caz, informatii referitoare la deschiderea procedurii de dare in plata, numai dupa notificarea dvs., cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, realizata in scris, prin telefon, SMS, e-mail sau prin alt mijloc de comunicare electronica.

 

Datele cu caracter personal prevazute la punctul (4), literele (a, d-h) de mai sus, pot fi prelucrate de catre Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participantilor, FICO® Score de la Biroul de Credit.

Participantii pot utiliza FICO® Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor.

FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins între 300 şi 850, obtinut in urma procesului statistic care prelucreaza informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul Biroului de Credit si indică probabilitatea ca persoana vizata să-si plăteasca în viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scaderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afisate sub forma codurilor-motiv.

FICO® Score de la Biroul de Credit ia in calcul urmatoarele elemente ce confera predictibilitate: istoricul de plata, datoria curenta, durata contului/conturilor de credit (numarul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numarul de interogari si creditele acordate in ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), varsta persoanei vizate. Influenta acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia in functie de informatiile inregistrate la Biroul de Credit pentru fiecare persoana vizata.

FICO® Score de la Biroul de Credit reprezinta un instrument de analiza cu grad ridicat de predictibilitate care, alaturat datelor din Raportul de Credit si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, concura la evaluarea corecta a bonitatii persoanei vizate in vederea incheierii/derularii contractului de credit.

 

Datele cu caracter personal inregistrate in Sistemul Biroului de Credit sunt dezvaluite Participantilor, la cerere, in scopul mentionat la punctul (12.2) de mai sus.

Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, conform competentelor acestora si a legislației aplicabile, cum ar fi Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Banca Naționala a României, Autoritatea Nationala de Integritate, instantele judecatoresti, notarii publici, executorii judecatoresti, organele de cercetare penala.

 

Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizarii, cu exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de 6 luni.

 

RoCapital IFN prelucreaza datele dvs. personale folosind mijloace automate pentru raportarea catre Biroul de Credit a datoriilor care inregistreaza mai mult de 30 de zile calendaristice de intarziere de la scadenta si sunt mai mari de 30 de lei, dar nu ia nicio decizie ca urmare a acestei raportari si nu efectueaza o profilare in consecinta.

In raport cu Biroul de Credit aveti aceleasi drepturi acordate de GDPR, mentionate la punctul (11) de mai sus, pe care vi le puteti exercita printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta catre Biroul de Credit sau prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro) sau la RoCapital IFN SA, care detine calitatea de creditor/potential creditor al dvs.

Totodata aveti dreptul de a obtine, la cerere, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre RoCapital IFN in analiza cererii de credit.

Datele de contact ale responsabilului Biroului de Credit SA cu protectia datelor sunt: Biroul de Credit SA, Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, adresa e-mail: rpd@birouldecredit.ro.

 

Dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile de mai sus, puteţi să ne trimiteţi cererea prin e-mail la dpo@rocapital.eu sau sunând la: 0372.533.516 (numar cu tarif normal inrolat in reteaua Vodafone, taxat cu tarif normal in functie de furnizorul dumneavoastra de servicii de telefonie si de tipul dvs. de abonament) sau prin poştă la adresa din Splaiul Unirii 165, TN Office 2, parter, sala 1 Sector 3, Bucuresti, cod postal 030133 sau personal, contactând reprezentantul nostru sau efectuand o vizita la sediul social.

 

 

[1] Serviciul Alerte este folosit de catre Participanti pentru identificarea si/sau diminuarea riscului de credit in timp util, prin generarea unei alerte catre un Participant atunci cand pentru un debitor propriu se inregistreaza un eveniment (deschidere/inchidere cont, intrare/iesire din restanta, corectie cont, inregistrarea/stergerea starii de garant/codebitor, interogare cont, modificare nume angajator/ numar telefon) la un alt Participant.