Protectia datelor personale

Stimate vizitator,

Începand cu data 25 Mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 Aprilie 2016 pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la procesarea datelor personale şi libera mişcare a acestor date, şi abrogarea Directivei 95/46/EC (Regulamentul General de Protecţie a Datelor Personale), cunoscut şi ca GDPR.

Aşadar, vrem să vă informăm care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la modul în care vă procesăm datele personale.

Conform articolului 13 şi 14 din GDPR, vă vom oferi toate informaţiile astfel:

Care sunt datele despre care vorbim?

Datele personale reprezintă orice informaţie care poate duce la identificarea unei persoane. Deci, în primul rând includ informaţii care pot duce la identificarea dumneavoastră, ca de exemplu:

 

Cine este Operatorul care va proceseaza datele:

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt procesate de catre:

ROCAPITAL IFN SA cu sediul social în Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, parter, sala 1 Sector 3, Bucuresti, cod postal 030133, membra a Grupului KRUK.

 

Cine este Responsabilul cu protectia datelor:

Am numit în funcţie Responsabilul de Protecţia Datelor cu Caracter Personal, pe care îl puteţi contacta pentru orice are legătură cu procesarea datelor dumneavoastră personale şi pentru drepturile pe care le aveti cu privire la aceste aspecte. Puteţi face o solicitare către: Responsabilul cu Protecţia Datelor, Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, parter, sala 1 Sector 3, Bucuresti 030133 sau pe email la dpo@rocapital.eu

De ce şi cu ce scop vă procesăm datele personale?

Vă putem procesa datele personale in următoarele scopuri, în baza urmatoarelor temeiuri de prelucrareale operatorului (Articolul 6(1) din GDPR), respectiv:

Mai putem să vă procesăm datele cu următoarele scopuri:

Cât timp stocăm datele dumneavoastră personale?

Perioada în care datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Operator depinde de scopul prelucrării. Este de obicei condiţionată, de mai mult:

In cazul în care v-aţi dat acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, de ex. pentru scopuri de marketing, datele dumneavoastră personale vor fi procesate până când vă veţi retrage acest consimţământ.

 

Cui vom dezvălui datele dumneavoastra personale?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către ROCAPITAL IFN SA cu sediul social în Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, parter, sala 1 Sector 3, Bucuresti, cod postal 030133.

Datele dumneavoastră pot fi, de asemenea, puse la dispoziţia entităţilor care sprijină procesul de acordare a creditelor, Biroul de Credit, Centrala Riscurilor de Credit, angajatori ai clientilor, entitati de recuperare a creantelor, cum ar fi: societati de recuperare creante,  executori judecatoresti, firmele de avocatură, companiile care oferă servicii de stocare şi arhivare a documentelor, birouri de informaţii economice, agenţii de detectivi, furnizori de servicii de informaţii telefonice, operatori de telecomunicaţii, entităţi care furnizează servicii poştale sau de curierat, precum şi consultanţilor sau auditorilor noştri sau orice alte institutii ale statului abilitate in a confirma informatiile despre situatia dumneavoastra.

Informare privind relatia cu Biroul de Credit SA

In situatia in care veti solicita un credit de la RoCapital IFN SA, aceasta impreuna cu Biroul de Credit SA, persoana juridica româna cu sediul în Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, in calitate de operatori asociati, vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal cu buna credința, in mod echitabil si transparent, in scopuri determinate si legitime, conform prevederilor GDPR.

Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administreaza Sistemul Biroului de Credit, in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in legatura cu activitatea de creditare desfasurata de Participanti. Participantii la Sistemul Biroului de Credit sunt institutii de credit, institutii financiare nebancare, societati de asigurari si societati de recuperare creante, care au semnat un contract de participare cu Biroul de Credit.

 

In situatia in care veti solicita un credit, RoCapital IFN SA si Biroul de Credit SA vor prelucra datele dvs. personale in baza interesului legitim al Participantilor si al Biroului de Credit pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii.

RoCapital IFN SA are obligatia, conform reglementarilor legale in vigoare, sa evalueze capacitatea dvs. de rambursare a creditului, inainte de incheierea unui contract de credit si pe parcursul derularii acestuia. In acest scop, RoCapital IFN SA prelucreaza informatiile comunicate de dvs. si le va transmite catre Biroul de Credit în vederea prelucrarii de catre aceasta institutie si a consultarii acestora de catre oricare Participant, in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare, precum si asigurarii produselor de tip credit.

 

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara in scopul mentionat la punctul (1.2) de mai sus. Refuzul de a furniza datele dvs. personale, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea RoCapital IFN de a-si indeplini obligatiile legale in legatura cu acordarea creditului.

 

Ctegoriile de date cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit sunt parte din datele mentionate mai sus. Pe langa acestea, Biroul de Credit prelucreaza si numarul de interogari in Sistemul sau, care indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit pentru dvs., la solicitarea unuia sau mai multor Participanti.

In procesul de analiza a cererii dvs. de credit RoCapital IFN va solicita Biroului de Credit eliberarea unui Raport de Credit, cu sau fara FICO® Score, pentru a verifica daca va incadrati in gradul de indatorare stabilit prin lege si daca aveti capacitatea de a rambursa creditul. Pentru obtinerea Raportului de Credit, RoCapital IFN va transmite la Biroul de Credit numele, prenumele si codul numeric personal.

Ulterior acordarii creditului, RoCapital IFN va transmite la Biroul de Credit datele dvs. personale prevazute la punctul (4), literele (a, d-h) de mai sus. Aceste informatii sunt puse in comun cu ceilalti Participanti, in cadrul Sistemului Biroului de Credit si sunt utilizate in scopul mentionat la pct. 10.2.

Capacitatea dvs. de a rambursa datoriile la scadenta poate fi verificata periodic, ulterior acordarii creditului, inclusiv prin obtinerea de Rapoarte de Credit sau prin utilizarea Serviciului Alerte[1].

In cazul in care, in perioada de derulare a creditului acordat, veti intarzia la plata ratelor mai mult de 30 de zile calendaristice de la data scadentei, RoCapital IFN va transmite la Biroul de Credit informatii referitoare la sumele restante, categoria de intarziere, data primei restante si/sau, dupa caz, informatii referitoare la deschiderea procedurii de dare in plata, numai dupa notificarea dvs., cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, realizata in scris, prin telefon, SMS, e-mail sau prin alt mijloc de comunicare electronica.

 

Datele cu caracter personal prevazute mai sus, pot fi prelucrate de catre Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participantilor, FICO® Score de la Biroul de Credit.

Participantii pot utiliza FICO® Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor.

FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins între 300 şi 850, obtinut in urma procesului statistic care prelucreaza informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul Biroului de Credit si indică probabilitatea ca persoana vizata să-si plăteasca în viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scaderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afisate sub forma codurilor-motiv.

FICO® Score de la Biroul de Credit ia in calcul urmatoarele elemente ce confera predictibilitate: istoricul de plata, datoria curenta, durata contului/conturilor de credit (numarul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numarul de interogari si creditele acordate in ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), varsta persoanei vizate. Influenta acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia in functie de informatiile inregistrate la Biroul de Credit pentru fiecare persoana vizata.

FICO® Score de la Biroul de Credit reprezinta un instrument de analiza cu grad ridicat de predictibilitate care, alaturat datelor din Raportul de Credit si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, concura la evaluarea corecta a bonitatii persoanei vizate in vederea incheierii/derularii contractului de credit.

 

Datele cu caracter personal inregistrate in Sistemul Biroului de Credit sunt dezvaluite Participantilor, la cerere, in scopul mentionat la punctul (1.2) de mai sus.

Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, conform competentelor acestora si a legislației aplicabile, cum ar fi Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Banca Naționala a României, Autoritatea Nationala de Integritate, instantele judecatoresti, notarii publici, executorii judecatoresti, organele de cercetare penala.

 

In cazul solicitarii sau acordarii unui credit, datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizarii, cu exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de 6 luni.

 

In cazul acordarii unui credit, RoCapital IFN va prelucra datele dvs. personale folosind mijloace automate pentru raportarea catre Biroul de Credit a datoriilor care inregistreaza mai mult de 30 de zile calendaristice de intarziere de la scadenta si sunt mai mari de 30 de lei, dar nu ia nicio decizie ca urmare a acestei raportari si nu efectueaza o profilare in consecinta.

In cazul solicitarii sau acordarii unui credit, in raport cu Biroul de Credit aveti aceleasi drepturi acordate de GDPR, mentionate mai jos, pe care vi le puteti exercita printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta catre Biroul de Credit sau prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro) sau la RoCapital IFN SA, care detine calitatea de creditor/potential creditor al dvs.

Totodata aveti dreptul de a obtine, la cerere, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care ar fi utilizat de catre RoCapital IFN in analiza cererii de credit.

Datele de contact ale responsabilului Biroului de Credit SA cu protectia datelor sunt: Biroul de Credit SA, Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, adresa e-mail: rpd@birouldecredit.ro.

 

Dacă doriţi să vă exercitaţi aceste drepturi, puteţi să ne trimiteţi cererea prin e-mail la dpo@rocapital.eu sau sunând la: 0372.533.516 (numar cu tarif normal inrolat in reteaua Vodafone, taxat cu tarif normal in functie de furnizorul dumneavoastra de servicii de telefonie si de tipul dvs. de abonament) sau prin poştă la adresa din Splaiul Unirii 165, TN Office 2, parter, sala 1 Sector 3, Bucuresti, cod postal 030133 sau personal, contactând reprezentantul nostru sau efectuand o vizita la sediul social.

 

Trebuie să ne furnizaţi datele dumneavoastră personale?

Datele dumneavoastră sunt furnizate către subscrisa în mod voluntar. În măsura în care datele dumneavoastră personale sunt procesate pentru a încheia un contract de imprumut, nefurnizarea aceloraşi date va face imposibilă încheierea şi executarea contractului de imprumut.

Datele obţinute de la alte entităţi

În unele cazuri, putem obţine datele dumneavoastră personale din alte surse decât direct de la dumneavoastră.

Deoarece suntem obligaţi să ne asiguram că datele dumneavoastră sunt actualizate, acest demers poate fi efectuat pe baza informaţiilor primite din bazele de date disponibile în general, precum registrele funciare şi ipotecare, serviciile de informaţii privind abonaţii, după demonstrarea intereselor legale şi în conformitate cu dispoziţiile reprezentanţilor noştri, de ex. ca urmare a vizitelor la faţa locului la domiciliul/resedinta dumneavoastră sau de către agenţiile de detectivi, dacă le-am solicitat să facă acest lucru.

În cazul în care sunt initiate proceduri pentru recuperarea datoriei executarea silita, este posibil să obţinem sau să actualizăm datele dumneavoastră pe baza informaţiilor primite de la executorii judecătoreşti în legătură cu procedurile de executare în curs.

În conformitate cu precizarile de mai sus, precizam faptul ca putem obţine următoarele categorii de date personale: numele şi prenumele, adresa şi datele de contact, datele de identificare numerică (cum ar fi: CNP, seria şi numărul cărţii de identitate), informaţii privind datoriile anterioare de credit si modul de plata a acestora (cum ar fi: sumele debitelor, componentele şi sursele acesteia), informaţii privind procesul de colectare a datoriilor (inclusiv platile efectuate, plângerile depuse, procedurile judiciare şi de executare), informaţii privind garanţia pentru rambursarea datoriilor, informaţii privind situaţia financiara şi economica (cum ar fi veniturile şi sursele acestora, activele, inclusiv proprietatea).

 

Profilarea şi luarea de decizii automate

Dorim să vă informăm că datele dumneavoastră vor fi procesate prin mijloace automate, inclusiv prin profilare. Profilarea efectuata de operator nu duce la luarea unei decizii automate,; din contra, decizia de acordare a creditului este luata de un operator uman.

Profilarea înseamnă că datele dumneavoastră personale sunt utilizate pentru a determina daca solicitarea dvs. de creditare se incadreaza in conditiile operatorului de acordare a creditului pe care il solicitati, pentru a vă evalua preferinţele, şi pentru a afla care este metoda preferată de contact pentru rambursarea datoriilor, de ex. dacă doriţi să ne contactaţi prin telefon, personal sau numai prin poştă, pentru a găsi o astfel de ofertă de rambursare a datoriilor, în funcţie de varianta cea mai favorabilă pentru dumneavoastră, de ex. dacă aţi fi interesat de rambursarea datoriei în rate şi care este suma ratei şi pentru a analiza modul în care rambursarea datoriilor poate fi executată, adică prin soluţionarea pe cale amiabilă sau prin proceduri judiciare.

Deciziile privind împărţirea datoriilor în rate pot fi de asemenea făcute într-un mod automat. Astfel de decizii vor fi luate cu acordul dumneavoastră, în ceea ce priveşte numărul şi suma ratelor pe care le-aţi declarat şi se va baza pe data plăţii primei tranşe. Astfel de informaţii, termene şi condiţii stabilite în sistemul IT, conform cărora, în opinia noastră, ar fi posibilă împărţirea datoriei dumneavoastră în rate, va servi drept bază pentru aprobarea sau respingerea fie a unui acord, fie a unui alt produs în rate.

Cu toate acestea, trebuie să vă amintim faptul că într-o astfel de situaţie aveţi dreptul de a obţine intervenţia şi de a vă exprima punctul de vedere cu privire la decizia de împărţire a datoriei în rate. Prin urmare, puteţi contesta o decizie privind situaţia dumneavoastră particulară, care a fost luată în mod automat prin depunerea unei plângeri. Aceasta va fi investigată de angajatul nostru care este autorizat să ia decizii.

 

Ce drepturi aveţi în legătură cu datele dumneavoastră şi cum puteţi să vi le exercitaţi?

În activitatea noastră, ne asigurăm că drepturile care decurg din GDPR pot fi exercitate.

Conform GDPR, aveţi dreptul:

De asemenea, puteţi solicita ca:

Vă rugăm să observaţi că:

În conformitate cu GDPR, nu vom şterge datele dumneavoastră personale în măsura în care prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre conferite de lege, de ex. o cerere de rambursare a datoriilor sau o obligaţie legală de prelucrare a datelor, de ex. obligaţia de a păstra documentaţia de credit. Cu toate acestea, în cazul în care în urma unei solicitări din partea dumneavoastră, vom restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră, vom fi în continuare îndreptăţiţi să prelucrăm datele dumneavoastră pentru a ne exercita sau apăra drepturile noastre conferite de lege.

În cazul în care datele personale sunt procesate pe baza consimţământului dumneavoastră, vă amintim că puteţi să îl retrageţi în orice moment. Consimţământul nu va afecta totuşi legalitatea utilizării datelor de către Companie pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile de mai sus, puteţi să ne trimiteţi cererea

De asemenea, puteţi depune o plângere la o autoritate de supraveghere care se ocupă de protecţia datelor cu caracter personal, respectiv Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSDPDC).

 

* Va informam ca numarul de telefon 0372.533.516 este inrolat in reteaua Vodafone, iar apelul este taxat cu tarif normal in functie de furnizorul dumneavoastra de servicii de telefonie si de tipul dvs. de abonament

 

[1] Serviciul Alerte este folosit de catre Participanti pentru identificarea si/sau diminuarea riscului de credit in timp util, prin generarea unei alerte catre un Participant atunci cand pentru un debitor propriu se inregistreaza un eveniment (deschidere/inchidere cont, intrare/iesire din restanta, corectie cont, inregistrarea/stergerea starii de garant/codebitor, interogare cont, modificare nume angajator/ numar telefon) la un alt Participant.