0372.533.516

Luni - Vineri: 9 - 17

Stimate client,


Avand in vedere dispozitiile art. 13 prevazute in Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului European, din 27 Aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, si de abrogare a Directivei 95/46 / EC (GDPR), dorim sa va informam despre modul si termenii de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal. In situatia in care aveti intrebari aditionale informatiilor prezentate, va oferim datele de contact ale Ofiterului de protectia datelor in vederea lamuririi acestor aspecte.

1. Operatorul datelor cu caracter personal


Operatorul datelor dumneavoastra ROCAPITAL IFN S.A. persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, parter sala 1, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/4569/2014, avand CUI nr. RO 33056296.

2. Responsabilul de protectia datelor cu caracter personal.


ROCAPITAL IFN S.A. a desemnat un Ofiter de protectia a datelor cu caracter personal, pe care il puteti contacta referitor la aspectele legate de procesarea datelor dumneavoastra, precum si la exercitarea drepturilor pe care le detineti conform GDPR. Datele de contact ale acestuia sunt: e-mail: dpo@rocapital.eu.

3. Scopurile si temeiurile juridice in baza caror sunt procesate datele.
 

Datele dumneavoastra personale sunt procesate de catre subscrisa in urmatoarele scopuri si in baza urmatoarelor temeiuri de prelucrare, respectiv:

 

 • pentru incheierea sau executarea unui contract de credit la care dumneavoastra sunteti parte (de ex: furnizarea serviciilor financiare non-bancare, informari cu privire la produsul solicitat, informari cu privire la situatia creditului) si pentru efectuarea unor analize pre-contractuale in vederea incheierii contractului de credit (de ex: analize preliminare creditului), avand ca temei legal Articolul 6(1)(b) din GDPR;
 • pentru indeplinirea operatiunilor curente in vederea desfasurarii activitatii financiare non-bancare, analizarea si minimizarea riscurilor financiare si reputationale in legatura cu furnizarea serviciilor si produselor financiar non-bancare; asigurarea unui nivel ridicat de securitate la nivelul sistemelor informatice, in baza interesului legitim al Operatorului, prevazut de Art. 6(1)(f) GDPR,
 • pentru raportarea catre si verificarile in cadrul bazei de date gestionate Biroul de Credit SA, in baza interesului legitim al Operatorului si al Participantilor la Sistemul Biroului de Credit SA, avand ca temei legal Articolul 6(1)(f) din GDPR;
 • in scop de efectuare a unei analize financiare (scoring), inclusiv prin profilare asupra unor date financiare anterioare, daca v-ati dat consimtamantul in mod liber, avand ca temei legal de procesare Articolul 6(1)(a) din GDPR;
 • monitorizarea, securitatea si paza persoanelor, spatiilor, bunurilor, prin camerele video amplasate in spatiile Operatorului, in baza interesului legitim prevazut de Art. 6(1)(f) din GDPR;
 • pentru a afla ce preferinte aveti, inclusiv prin profilare, astfel incat sa adaptam modul in care va contactam, produsele noastre, modul in care platiti datoria, ca sa raspunda necesitatilor dumneavoastra, in baza interesului legitim al Operatorului, prevazut de Art. 6(1)(f) din GDPR;
 • pentru colectarea datoriei pe cale amiabila sau proceduri judiciare, in baza interesului legitim al Operatorului, prevazut de Articolul 6(1)(b)(f) din GDPR;
 • pentru a raspunde plangerilor şi altor cereri pe care le primim de la dumneavoastra, in baza obligatiilor legale ale Operatorului, Articolul 6(1)(c) din GDPR ;
 • in scopul respectarii obligatiilor legale ale Operatorului, cum ar fi scopuri contabile şi fiscale, prevenirea fraudelor, spalarii banilor si finantarii terorismului, cunoasterea clientelei, raportarea tranzactiilor suspecte, raportarea catre Centrala Riscurilor de Credit avand ca temei legal Articolul 6(1)(c) din GDPR;
 • in scop de marketing, in special pentru a va prezenta o oferta potrivita situatiei financiare pe care o aveti, daca ne-ati dat consimtamantul in mod liber, avand ca temei legal de procesare Articolul 6(1)(a) din GDPR.
4. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
  1. date privind identificarea persoanei fizice, precum: nume, prenume, seria si numarul cartii de identitate, pasaportului, codul numeric personal, codul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala (in cazul persoanelor fizice autorizate sau care desfasoara profesii liberale), cod tara si serie/numar pasaport pentru persoanele nerezidente, data de nastere, datele privind adresa de domiciliu, corespondenta si resedinta;
  2. alte date privind identificarea persoanei fizice: sex, locul nasterii, numele anterior (daca este cazul), semnatura, IP-ul, date de geolocalizare, imaginea, vocea, inregistrarea audio-video, nr. telefon, fax si adresa de e-mail;
  3. date necesare in vederea incheierii unui contract de creditcu dumneavoastra: date privind situatia economica, financiara, sociala si patrimoniala, date financiare privind produsele de creditare achizitionate, situatia datoriilor si istoricul acestora;
  4. date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul si denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordarii, durata contului, sumele acordate, sumele datorate, data actualizarii, valuta, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, sumele restante, numarul de zile de intarziere, data primei restante, categoria de intarziere, data  ultimei plati;
  5. date referitoare la relatiile cu alte conturi: informatii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea de codebitor si/sau garant;
  6. date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei), contul bancar, date despre beneficiarul real;
  7. date referitoare la angajator: numele si adresa angajatorului, data inscrierii acestei informatii, CUI;
  8. date referitoare la insolventa.
5. Informatii privind sursa datelor cu caracter personal
 

Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt colectate din urmatoarele surse:


– direct de dumneavoastra, prin documentele pe care le completati sau ni le furnizati, cat si ca rezultat al interactiunilor pe care le aveti cu Operatorul la telefon sau prin alte mijloace de comunicare;


– datele cu caracter personal privind datoriile dvs. administrate de KRUK Romania SRL, societate din grupul Operatorului, precum si istoricul acestor datorii ne-au fost acordate de KRUK Romania SRL, in baza consimtamantului dvs. exprimat anterior obtinerii datelor, in cadrul interactiunilor telefonice cu Operatorul;


– din surse externe Operatorului, cum sunt Biroul de Credit SA, Centrala Riscului de Credit, Buletinul Procedurilor de Insolventa, alte institutii si autoritati publice, in conditiile legii, executorii judecatoresti (in cazul in care sunt initiate proceduri pentru recuperarea datoriei).

6. Trebuie sa ne furnizati datele dumneavoastra personale?
 

In masura in care datele dumneavoastra personale sunt prelucrate pentru a incheia un contract de credit, nefurnizarea acestor date va face imposibila indeplinirea de catre Operator a obligatiilor sale legale in legatura cu acordarea creditului, incheierea şi executarea contractului de imprumut.


Consimtamantul verbal pe care il exprimati in discutiile telefonice pentru obtinerea datelor privind datoriile dvs. administrate de KRUK Romania SRL si istoricul acestor datorii, poate fi retras de dvs. oricand, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. In situatia in care va veti retrage consimtamantul, vom fi in imposibilitatea de a initia sau continua raporturi juridice.


Consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing pe care l-ati exprimat este facultativ si poate fi retras oricand de catre dvs. In cazul retragerii, nu veti mai primi oferte de natura financiara de la noi. In acelasi timp, dorim sa va informam ca retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea procesarii datelor dvs. cu caracter personal in scop de marketing, pe care am efectuat-o in baza consimtamantului exprimat, anterior retragerii acestuia.


Consimtamantul pentru comunicarea audio si video cu reprezentantii operatorului este facultativ si poate fi retras oricand de catre dvs, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. In acelasi timp, dorim sa va informam ca retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal efectuata in baza consimtamantului exprimat, anterior retragerii acestuia.

7. Profilarea si luarea de decizii automate
 

Datele dumneavoastra vor fi procesate prin mijloace automate, inclusiv prin profilare. Profilarea înseamnă ca datele dumneavoastra personale sunt utilizate pentru a determina daca solicitarea dvs. de creditare se încadrează in condițiile Operatorului de acordare a creditului solicitat, pentru a va evalua preferințele, pentru a afla care este metoda preferata de contact, pentru a analiza modul in care rambursarea creditului poate fi executata.


Procesul de luare a deciziei în mod automat (inclusiv crearea de profiluri) se va baza pe datele pe care i le comunicați Operatorului într-un chestionar financiar precum și cele obținute din surse externe, pe baza consimțământului dumneavoastră. Decizia va fi luată, în special, pe baza veniturilor și a situației economice și sociale (incluzând aici și obligațiile deja contractate).


RoCapital IFN SA utilizează un algoritm de încadrare într-o clasa de rating asociată (denumit în continuare Scoring de credit) prin care se urmărește determinarea într-o manieră obiectivă a capacității celor care solicita împrumuturi de a plăti ratele aferente, respectiv capacitatea de rambursare. Pe baza punctajului obținut, respectiv a clasei de rating in care acesta a fost încadrat, se poate lua decizia de aprobare sau respingere a solicitării.


Informațiile necesare pentru obținerea Scoringului de credit pot fi de următoarea natura:


Date cu caracter financiar:

 • Veniturile obținute de persoana care efectuează solicitarea de credit cat si ale codebitorilor, valoarea acestora si sursele aferente;
 • Alte datorii existente, natura cat si valoarea acestora;
 • Evenimente de natura întârzierilor la plata altor împrumuturi (daca este cazul);

Date cu caracter social precum și cu privire la relațiile de muncă:


 • Informații despre persoana vizata: starea civila a solicitantului, ultimul nivel de învățământ absolvit, situația locativa, vârsta, etc;
 • Informații cu privire la încadrarea in munca: denumirea societății angajatoare, domeniul in care isi desfășoară activitatea, numărul total de angajați din societatea pentru care lucrează, data de angajare, vechimea la actualul loc de munca, vechimea totala in munca, profesia actuala, funcția detinuta in companie.

Date obținute din surse externe:


 • Alte informații conexe din baze de date oficiale cum ar fi Biroul de Credit. Informații despre datele obținute din Biroul de Credit si Scorul Fico regăsiți mai jos, în secțiunea 12 punctul 5 din prezenta notă de informare.

*Valorile folosite in efectuarea Scoringului de credit nu au caracter constant, acestea putând fi modificate  de-a lungul timpului in funcție de circumstanțele economice, politice sau de alta natura, fapt pentru care Rocapital IFN S.A. își rezerva dreptul de a ajusta mecanismul de calcul ori de cate ori este necesar, prin politicile si normele sale interne de lucru, respectând reglementările in vigoare stabilite de BNR cât și cu privire la protecția datelor cu caracter personal.


Decizia finală cu privire la acordarea creditului aparține unei persoane


Punctajul care rezultă din analiza de mai sus nu este singurul factor determinant cu privire la acordarea creditului. Scoringul de credit rezultat urmare a informațiilor comunicate este analizat de un angajat al companiei noastre, care ia decizia finală de acordare a creditului și totodată poate seta natura produsului de creditare, valoarea împrumutului care se poate acorda, gradul de îndatorare aferent si cel de acoperire cu garanții (daca este cazul).

8. Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:
 

Datele dumneavoastra pot fi puse la dispozitia entitatilor care sprijina procesul de acordare a creditelor, respectiv Biroul de Credit SA, Centrala Riscurilor de Credit, ANAF, angajator (in procesul de verificare a venitului), prestatori de servicii tehnice de procesare a platilor, KRUK Romania SRL, societati de recuperare creante, executori judecatoresti, societati de avocatura, notari, companiile care ofera servicii de stocare şi arhivare a documentelor, birouri de informatii economice, furnizori de servicii de informatii telefonice, operatori de telecomunicatii, entitati care furnizeaza servicii poştale sau de curierat, precum şi consultantilor sau auditorilor noştri sau orice alte institutii ale statului abilitate in acest sens.

9. RoCapital si Centrala Riscului de Credit
 

Informatii despre creditul acordat, riscul individual de credit si situatia creditelor restante (inclusiv intarzierile la plata), daca este cazul, sunt transmise de Operator catre Centrala Riscului de Credit din cadrul Bancii Nationala a Romaniei (institutie publica independenta cu sedul central in Bucuresti, Str. Lipscani nr. 25, sector 3, Bucuresti), in baza legii.


Centrala Riscului de Credit – CRC reprezinta o structura specializata in colectarea, stocarea şi centralizarea informatiilor privind expunerea fiecarei persoane declarante (institutie de credit, institutie financiara nebancara inscrisa in Registrul special etc) din Romania fata de acei debitori care au beneficiat de credite şi/sau angajamente al caror nivel cumulat depaşeşte suma limita de raportare (20.000 lei), precum şi a informatiilor referitoare la fraudele cu carduri produse de catre posesori.

10. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal de Operator
 

Perioada in care datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Operator depinde de scopul prelucrarii, fiind conditionata de mai multe aspecte:

 

 • prelucrarea datelor dvs. cu privire la relatia de creditare cu subscrisa se efectueaza pe o perioada de minim 5 ani de zile de la achitarea creditul acordat, in conformitate cu prevederile legale;
 • data rambursarii totale a unei datorii sau sfarşitul procesului de colectare din orice alt motiv;
 • cerintele legale stabilite in legislatie (de exemplu, obligatia de a pastra documentatia contabila);
 • in cazul in care v-ati dat acordul pentru prelucrarea datelor dvs. personale, (de ex. pentru scopuri de marketing), datele dumneavoastra personale vor fi procesate pana cand va veti retrage acest consimtamant.
11. Drepturile pe care le puteti exercita asupra procesarii datelor dvs. cu caracter personal:
 

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si in baza conditiilor specificate in GDPR, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

 

 • de a primi informatii privind prelucrarea datelor dvs. personale si o copie a acestora;
 • de a solicita rectificarea datelor, atunci cand detinem date nevalide;
 • de a solicita stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), daca aceste date nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate sau sunt procesate in mod ilegal sau atunci cand obligatia de a le elimina rezulta din prevederile legale;
 • de a solicita limitarea procesarii datelor, adica marcarea datelor cu caracter personal stocate pentru a limita prelucrarea ulterioara a acestora, mai ales atunci cand puneti la indoiala acuratetea sau prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegala;
 • de a solicita transferul datelor personale furnizate de dumneavoastra;
 • de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ati consimtit anterior; retragerea consimtamantului nu va afecta, totuşi, legalitatea utilizarii datelor pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor, de catre operator;
 • de a va opune prelucrarii datelor (solicitare de incetare a prelucrarii datelor personale), in special din motive legate de situatia dvs. particulara;
 • de a depune o plangere la autoritate de supraveghere care se ocupa de protectia datelor cu caracter personal, respectiv Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSDPDC).
 

Exercitarea dreptului de a prezenta obiectii va impiedica, in principiu, prelucrarea datelor dumneavoastra. Va mentionam ca, totusi, ca un astfel de rezultat nu va aparea daca dovedim ca exista motive justificate din punct de vedere legal pentru procesare, care va depasesc interesele, drepturile si libertatile sau daca aratam ca exista motive pentru a stabili, cerceta sau apara afirmatiile pe care le avem pentru dvs.Va informam ca in conformitate cu GDPR, nu vom sterge datele dumneavoastra personale in masura in care prelucrarea lor este necesara pentru a ne determina, afirma sau apara drepturile, spre exemplu in cazul unor obligatia legale de a stoca documentele.

12. RoCapital IFN si relatia cu Biroul de Credit SA
 
Informare referitoare la prelucrarea datelor personale in Sistemul  Biroului de Credit

 

 1. Datele de identificare ale operatorilor

RoCapital IFN SA si Biroul de Credit SA, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3in calitate de operatori asociatiprelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credinta, in mod echitabil si transparent, in scopuri determinate si legitime, conform prevederilor GDPR.


Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administreaza Sistemul Biroului de Credit, in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in legatura cu activitatea de creditare desfasurata de Participanti.


Participantii la Sistemul Biroului de Credit sunt institutii de credit, institutii financiare nebancare, societati de asigurari si societati de recuperare creante, care au semnat un contract de participare cu Biroul de Credit. 


 1. Temeiul legal si scopul prelucrarii

RoCapital IFN SA si Biroul de Credit SA prelucreaza datele dvs. personale in baza interesului legitim al Participantilor si al Biroului de Credit pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii.


RoCapital IFN SA are obligatia, conform reglementarilor legale in vigoare, sa evalueze capacitatea dvs. de rambursare a creditului, inainte de incheierea unui contract de credit si pe parcursul derularii acestuia. In acest scop, RoCapital IFN SA prelucreaza informatiile indicate la punctul (4), literele (a, d-h) de mai sus, inregistrate pe numele dvs. in evidentele proprii si le transmite catre Biroul de Credit in vederea prelucrarii de catre aceasta institutie si a consultarii acestora de catre oricare Participant, in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare, precum si asigurarii produselor de tip credit.


 1. Obligatia furnizarii datelor si consecintele nerespectarii acesteia

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara in scopul mentionat la punctul b. Refuzul de a furniza datele dvs. personale, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea RoCapital IFN de a-si indeplini obligatiile legale in legatura cu acordarea creditului.


 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit

Ctegoriile de date cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit sunt datele mentionate la punctul (4) literele (a, d-h) de mai sus. Pe langa acestea, Biroul de Credit prelucreaza si numarul de interogari in Sistemul sau, care indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit pentru dvs., la solicitarea unuia sau mai multor Participanti.


In procesul de analiza a cererii dvs. de credit RoCapital IFN va solicita Biroului de Credit eliberarea unui Raport de Credit, cu sau fara FICO® Score, pentru a verifica daca va incadrati in gradul de indatorare stabilit prin lege si daca aveti capacitatea de a rambursa creditul. Pentru obtinerea Raportului de Credit, RoCapital IFN va transmite la Biroul de Credit numele, prenumele si codul numeric personal.


Ulterior acordarii creditului, RoCapital IFN va transmite la Biroul de Credit datele dvs. personale prevazute la punctul (4), literele (a, d-h) de mai sus. Aceste informatii sunt puse in comun cu ceilalti Participanti, in cadrul Sistemului Biroului de Credit si sunt utilizate in scopul mentionat la pct. 10.2.


Capacitatea dvs. de a rambursa datoriile la scadenta poate fi verificata periodic, ulterior acordarii creditului, inclusiv prin obtinerea de Rapoarte de Credit sau prin utilizarea Serviciului Alerte1.


[1] Serviciul Alerte este folosit de catre Participanti pentru identificarea si/sau diminuarea riscului de credit in timp util, prin generarea unei alerte catre un Participant atunci cand pentru un debitor propriu se inregistreaza un eveniment (deschidere/inchidere cont, intrare/iesire din restanta, corectie cont, inregistrarea/stergerea starii de garant/codebitor, interogare cont, modificare nume angajator/ numar telefon) la un alt Participant.


In cazul in care, in perioada de derulare a creditului acordat, veti intarzia la plata ratelor mai mult de 30 de zile calendaristice de la data scadentei, RoCapital IFN va transmite la Biroul de Credit informatii referitoare la sumele restante, categoria de intarziere, data primei restante si/sau, dupa caz, informatii referitoare la deschiderea procedurii de dare in plata, numai dupa notificarea dvs., cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, realizata in scris, prin telefon, SMS, e-mail sau prin alt mijloc de comunicare electronica.


 1. FICO® Score de la Biroul de Credit

Datele cu caracter personal prevazute la punctul (4), literele (a, d-h) de mai sus, pot fi prelucrate de catre Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participantilor, FICO® Score de la Biroul de Credit.


Participantii pot utiliza FICO® Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor.


FICO® Score de la Biroul de Credit este un numar cuprins intre 300 şi 850, obtinut in urma procesului statistic care prelucreaza informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul Biroului de Credit si indica probabilitatea ca persoana vizata sa-si plateasca in viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scaderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afisate sub forma codurilor-motiv.


FICO® Score de la Biroul de Credit ia in calcul urmatoarele elemente ce confera predictibilitate: istoricul de plata, datoria curenta, durata contului/conturilor de credit (numarul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numarul de interogari si creditele acordate in ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), varsta persoanei vizate. Influenta acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia in functie de informatiile inregistrate la Biroul de Credit pentru fiecare persoana vizata.


FICO® Score de la Biroul de Credit reprezinta un instrument de analiza cu grad ridicat de predictibilitate care, alaturat datelor din Raportul de Credit si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, concura la evaluarea corecta a bonitatii persoanei vizate in vederea incheierii/derularii contractului de credit.


 1. Destinatarii datelor din Sistemul Biroului de Credit

Datele cu caracter personal inregistrate in Sistemul Biroului de Credit sunt dezvaluite Participantilor, la cerere, in scopul mentionat la punctul (12.2) de mai sus.


Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, conform competentelor acestora si a legislatiei aplicabile, cum ar fi Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea Nationala de Integritate, instantele judecatoresti, notarii publici, executorii judecatoresti, organele de cercetare penala.


 1. Perioada de stocare a datelor in Sistemul Biroului de Credit

Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizarii, cu exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de 6 luni.


 1. Existenta unui proces decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri

RoCapital IFN prelucreaza datele dvs. personale folosind mijloace automate pentru raportarea catre Biroul de Credit a datoriilor care inregistreaza mai mult de 30 de zile calendaristice de intarziere de la scadenta si sunt mai mari de 30 de lei, dar nu ia nicio decizie ca urmare a acestei raportari si nu efectueaza o profilare in consecinta.


 1. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal in Sistemul Biroului de Credit

In raport cu Biroul de Credit aveti aceleasi drepturi acordate de GDPR, mentionate la punctul (11) de mai sus, pe care vi le puteti exercita printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta catre Biroul de Credit sau prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro) sau la RoCapital IFN SA, care detine calitatea de creditor/potential creditor al dvs.


Totodata aveti dreptul de a obtine, la cerere, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre RoCapital IFN in analiza cererii de credit.


Datele de contact ale responsabilului Biroului de Credit SA cu protectia datelor sunt: Biroul de Credit SA, Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, adresa e-mail: rpd@birouldecredit.ro. Daca doriti sa va exercitati drepturile de mai sus, puteti sa ne trimiteti cererea prin e-mail la dpo@rocapital.eu sau sunand la: 0372.533.516 (numar cu tarif normal inrolat in reteaua Vodafone, taxat cu tarif normal in functie de furnizorul dumneavoastra de servicii de telefonie si de tipul dvs. de abonament) sau prin poşta la adresa din Splaiul Unirii 165, TN Office 2, parter, sala 1 Sector 3, Bucuresti, cod postal 030133 sau personal, contactand reprezentantul nostru sau efectuand o vizita la sediul social.


 **Va informam ca acest numar este inrolat in reteaua Vodafone, iar apelul este cu tarif normal si va fi taxat in functie de furnizorul dvs. de servicii de telefonie si de tipul de abonament detinut de dumneavoastra.. De asmenea, va indrumam spre informare si pe site-ul nostru https://novumcredit.ro/ la sectiunea Protectia datelor personale.