0372.533.516

Luni - Vineri: 9 - 17

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE


Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 Aprilie 2016 pentru protectia persoanelor fizice cu privire la procesarea datelor personale si libera miscare a acestor date, cunoscut si ca GDPR.

Conform articolului 13 si 14 din GDPR, dorim sa va informam, in termenul prevazut de lege, care sunt drepturile dumneavoastra cu privire la modul in care va prelucram datele personale.

Operatorul


Operatorul datelor dumneavoastra ROCAPITAL IFN S.A. persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, parter sala 1, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/4569/2014, avand CUI nr. RO 33056296.

Responsabilul de protectia datelor cu caracter personal.


ROCAPITAL IFN S.A. a desemnat un Ofiter de protectie a datelor cu caracter personal, pe care il puteti contacta referitor la aspectele legate de procesarea datelor dumneavoastra, precum si la exercitarea drepturilor pe care le detineti conform GDPR.


Datele de contact ale acestuia sunt: e-mail: dpo@rocapital.eu.

Care sunt datele pe care le prelucram?

Datele personale reprezinta orice informatie care poate duce la identificarea unei persoane. Astfel, prelucram informatii care pot duce la identificarea dumneavoastra, respectiv:
 • numele de familie si prenumele, numarul de telefon si adresa de e-mail;
 • sub rezerva solicitarii unei oferte de credit si a cererii dumneavoastra de transfer a datelor, vom prelucra si adresa de domiciliu, codul numeric personal si daca e cazul, istoricul platilor, al datoriilor si al angajamentelor dvs. de plata din cadrul KRUK Romania SRL.
 • daca veti decide sa incheiati un contract de credit online, vom prelucra, in scopul identificarii dumneavoastra, inregistrarea audio-video a conversatiei pe care o veti purta cu operatorul nostru, semnatura, IP-ul, date de geolocalizare, precum si imaginea cartii de identitate prezentate pentru identificare.
Prelucram aceste date cu scopul de a va oferi informatii despre produsele financiare RoCapital IFN SA, iar in cazul in care veti solicita o oferta de credit, le vom prelucra pentru identificare si sa va putem oferi un produs personalizat, adaptat la situatia dumneavoastra financiara si economica.
Scopurile si temeiurile juridice in baza caror sunt procesate datele.

 

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de catre subscrisa in urmatoarele scopuri si in baza urmatoarelor temeiuri de prelucrare, respectiv:

 • pentru incheierea sau executarea unui contract de credit la care dumneavoastra sunteti parte (de ex: pentru verificarea identitatii dumneavoastra, furnizarea serviciilor financiare non-bancare, informari cu privire la produsul solicitat, informari cu privire la situatia creditului) si pentru efectuarea unor analize pre-contractuale in vederea incheierii contractului de credit (de ex: analize preliminare creditului), avand ca temei legal Articolul 6(1)(b) din GDPR;
 • pentru raportarea catre si verificarile in cadrul bazei de date gestionate Biroul de Credit SA, in baza interesului legitim al Operatorului si al Participantilor la Sistemul Biroului de Credit SA, avand ca temei legal Articolul 6(1)(f) din GDPR;
 • in scop de efectuare a unei analize financiare (scoring), inclusiv prin profilare, asupra unor date financiare anterioare, daca v-ati dat consimtamantul in mod liber, avand ca temei legal de procesare Articolul 6(1)(a) din GDPR;
 • in scop de marketing, in special pentru a va prezenta o oferta potrivita situatiei financiare pe care o aveti, daca ne-ati dat consimtamantul in mod liber, avand ca temei legal de procesare Articolul 6(1)(a) din GDPR.
 • pentru a raspunde plangerilor si altor cereri pe care le primim de la dumneavoastra, in baza obligatiilor legale ale Operatorului, Articolul 6(1)(c) din GDPR ;
 • in scopul respectarii obligatiilor legale ale Operatorului, cum ar fi scopuri contabile si fiscale, prevenirea fraudelor, spalarii banilor si finantarii terorismului, cunoasterea clientelei, raportarea tranzactiilor suspecte, raportarea catre Centrala Riscurilor de Credit avand ca temei legal Articolul 6(1)(c) din GDPR;

 

In plus, avem obligatia legala de a va procesa datele personale pentru scopuri contabile si fiscale (Articolul 6(1)(c) al GDPR) precum si pentru solutionarea reclamatiilor dumneavoastra.

Cat timp stocam datele dumneavoastra personale?

 

Perioada in care datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Operator depinde de scopul prelucrarii.

 

In cazul in care v-ati dat acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastra personale, de exemplu, pentru scopuri de marketing, datele dumneavoastra personale vor fi procesate pentru o perioada rezonabila sau pana cand va veti retrage acest consimtamant.

 

Daca veti solicita o oferta de credit, prelucrarea datelor dvs. cu privire la relatia de creditare cu subscrisa se efectueaza pe o perioada de minim 5 ani de zile de la inceperea negocierilor, in conformitate cu prevederile legale.

Cui va vom dezvalui datele personale?

 

Datele dumneavoastra vor fi prelucrate de angajatii RoCapital si pot fi puse la dispozitia entitatilor care sprijina procesul de acordare a creditelor, respectiv Biroul de Credit SA, Centrala Riscurilor de Credit, ANAF, angajator (in procesul de verificare a venitului), prestatori de servicii tehnice de procesare a platilor, companiile care ofera servicii de stocare si arhivare a documentelor, birouri de informatii economice, furnizori de servicii de informatii telefonice, operatori de telecomunicatii, entitati care furnizeaza servicii postale sau de curierat, precum si consultantilor sau auditorilor nostri sau orice alte institutii ale statului abilitate in acest sens.

Trebuie sa ne furnizati datele dumneavoastra personale?

 

Consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing pe care l-ati exprimat este facultativ si poate fi retras oricand de catre dvs. In cazul retragerii, nu veti mai primi oferte de natura financiara de la noi. In acelasi timp, dorim sa va informam ca retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea procesarii datelor dvs. cu caracter personal in scop de marketing, pe care am efectuat-o in baza consimtamantului exprimat, anterior retragerii acestuia.

 

Daca ati avut o datorie gestionata de KRUK Romania SRL, consimtamantul verbal pe care il exprimati in discutiile telefonice pentru obtinerea datelor privind datoriile dvs. administrate de aceasta companie si istoricul acestor datorii, poate fi retras de dvs. oricand, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. In situatia in care va veti retrage consimtamantul, vom fi in imposibilitatea de a initia sau continua raporturi juridice.

Datele obtinute de la alte entitati

 

In unele cazuri, putem obtine datele dumneavoastra personale din alte surse decat direct de la dumneavoastra. 

 

Putem obtine date si din surse externe Operatorului, cum sunt Biroul de Credit SA, Centrala Riscului de Credit, Buletinul Procedurilor de Insolventa, alte institutii si autoritati publice, in conditiile legii.

 

Daca ati avut o datorie gestionata de KRUK Romania SRL, datele cu caracter personal privind datoriile dvs. administrate de aceasta societate din grupul Operatorului, precum si istoricul acestor datorii ne pot fi transferate de KRUK Romania SRL, in baza consimtamantului dvs. exprimat anterior obtinerii datelor, in cadrul interactiunilor telefonice cu Operatorul.

Profilarea si luarea de decizii automate

 

Daca veti solicita o oferta de credit, datele dumneavoastra personale vor fi utilizate pentru a determina daca solicitarea dvs. de creditare se incadreaza in conditiile Operatorului de acordare a creditului solicitat, pentru a va evalua preferintele, pentru a afla care este metoda preferata de contact, pentru a analiza modul in care rambursarea creditului poate fi executata.

Procesul de luare a deciziei in mod automat (inclusiv crearea de profiluri) se va baza pe datele pe care i le comunicati Operatorului intr-un chestionar financiar precum si cele obtinute din surse externe, pe baza consimtamantului dumneavoastra. Decizia va fi luata, in special, pe baza veniturilor si a situatiei economice si sociale (incluzand aici si obligatiile deja contractate).

RoCapital IFN SA utilizeaza un algoritm de incadrare intr-o clasa de rating asociata (denumit in continuare Scoring de credit) prin care se urmareste determinarea intr-o maniera obiectiva a capacitatii celor care solicita imprumuturi de a plati ratele aferente, respectiv capacitatea de rambursare. Pe baza punctajului obtinut, respectiv a clasei de rating in care acesta a fost incadrat, se poate lua decizia de aprobare sau respingere a solicitarii.

Informatiile necesare pentru obtinerea Scoringului de credit pot fi de urmatoarea natura:

    1.   Date cu caracter financiar:

 • Veniturile obtinute de persoana care efectueaza solicitarea de credit cat si ale codebitorilor, valoarea acestora si sursele aferente;
 • Alte datorii existente, natura cat si valoarea acestora;
 • Evenimente de natura intarzierilor la plata altor imprumuturi (daca este cazul);
 • Date cu caracter social precum si cu privire la relatiile de munca;
   2.   Informatii despre persoana vizata: starea civila a solicitantului, ultimul nivel de invatamant absolvit, situatia locativa, varsta, etc;
   3.   Informatii cu privire la incadrarea in munca: denumirea societatii angajatoare, domeniul in care isi desfasoara activitatea, numarul total de angajati din societatea pentru care lucreaza, data de angajare, vechimea la actualul loc de munca, vechimea totala in munca, profesia actuala, functia detinuta in companie.
   4.   Date obtinute din surse externe:
 

 *Valorile folosite in efectuarea Scoringului de credit nu au caracter constant, acestea putand fi modificate de-a lungul timpului in functie de circumstantele economice, politice sau de alta natura, fapt pentru care Rocapital IFN S.A. isi rezerva dreptul de a ajusta mecanismul de calcul ori de cate ori este necesar, prin politicile si normele sale interne de lucru, respectand reglementarile in vigoare stabilite de BNR cat si cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

Decizia finala cu privire la acordarea creditului apartine unei persoane.

 

Punctajul care rezulta din analiza de mai sus nu este singurul factor determinant cu privire la acordarea creditului. Scoringul de credit rezultat urmare a informatiilor comunicate este analizat de un angajat al companiei noastre, care ia decizia finala de acordare a creditului si totodata poate seta natura produsului de creditare, valoarea imprumutului care se poate acorda, gradul de indatorare aferent si cel de acoperire cu garantii (daca este cazul).

Ce drepturi aveti in legatura cu datele dumneavoastra si cum puteti sa vi le exercitati? 

 

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si in functie de temeiul prelucrarii datelor, in baza conditiilor specificate in GDPR, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

 • de a primi informatii privind prelucrarea datelor dvs. personale si o copie a acestora;
 • de a solicita rectificarea datelor, atunci cand detinem date nevalide;
 • de a solicita stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), daca aceste date nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate sau sunt procesate in mod ilegal sau atunci cand obligatia de a le elimina rezulta din prevederile legale;
 • de a solicita limitarea procesarii datelor, adica marcarea datelor cu caracter personal stocate pentru a limita prelucrarea ulterioara a acestora, mai ales atunci cand puneti la indoiala acuratetea sau prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegala;
 • de a solicita transferul datelor personale furnizate de dumneavoastra;
 • de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ati consimtit anterior; retragerea consimtamantului nu va afecta, totusi, legalitatea utilizarii datelor pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor, de catre operator;
 • de a va opune prelucrarii datelor (solicitare de incetare a prelucrarii datelor personale), in special din motive legate de situatia dvs. particulara;
 • de a depune o plangere la autoritate de supraveghere care se ocupa de protectia datelor cu caracter personal, respectiv Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSDPDC).

 

Daca doriti sa va exercitati drepturile de mai sus, puteti sa ne trimiteti cererea prin e-mail la dpo@rocapital.eu sau sunand la: 0372.533.516 (numar cu tarif normal inrolat in reteaua Vodafone, taxat cu tarif normal in functie de furnizorul dumneavoastra de servicii de telefonie si de tipul dvs. de abonament) sau prin posta la adresa din Splaiul Unirii 165, TN Office 2, parter, sala 1 Sector 3, Bucuresti, cod postal 030133.

**Va informam ca acest numar este inrolat in reteaua Vodafone, iar apelul este cu tarif normal si va fi taxat in functie de furnizorul dvs. de servicii de telefonie si de tipul de abonament detinut de dumneavoastra.